Хэл сонгох:

Материалын хүснэгт

Материалын хүснэгт нь янз бүрийн стандартын эквивалент материалыг харуулдаг

Дараахь материалын хүснэгт материалын олон улсын янз бүрийн стандартуудын хоорондын хамаарлыг харуулж байна

DIN тэмдгүүд Герман Стандарт Америкийн стандарт  Францын стандарт Их Британийн шинэ стандарт Их Британийн хуучин стандарт % Нүүрстөрөгч
9521 10,711 1212 220M07 En 1 A. 0,00 / 0,15
C15 10,401 1015 XC18 080M15 0,12 / 0,18
C22 10,402 1020 XC25 070M20 EN3 А. 0,16 / 0,24
C35 10,501 1035 XC38 080A32 EN5 C. 0,30 / 0,35
C25 10,406 1025 50C30 070M26
080M30 EN6
C40 10,511 1040 60C40 080M40 EN8 0,36 / 0,44
C22 10,501 1035 55C35 080A35 ба 37 EN8 A & B 0,33 / 0,38
CK40 11,186 1040 XC42H1 080A40 EN8C 0,38 / 0,43
35S20 10,726 1140 35MF6 дугаартай 212M36 EN8M 0,32 / 0,40
C45 10,503 1045 XC48 080M46 EN8 0,42 / 0,50
C55 10,535 1055 XC38 070M55 EN9 0,52 / 0,60
34Cr4 байна 17,033 5132 32C4 530A32 EN18B 0,28 / 0,33
42CrMo4 байна 17,225 4140, 4142 42 CD4 708M40 EN19A 0,36 / 0,44
34CrMo4 байна 17,220 4135, 4137 35 CD4 708A37 EN19B 0,35 / 0,40
34CrNiMo6 16,582 4340 35 ХБК6 817M40 EN24 0,36 / 0,44
32NiCrMo145 16,746 35 ХБК14 0826M40 EN26 0,36 / 0,44
30NiCrMo166 16,747 35 ХБК16 835M30 EN30B 0,26 / 0,34
100Cr6 байна 13,505 52100 100C6 535A99 EN31 1,20 / 1,60
214M15 EN202
C10 10,301 1010 34C10 045M10 EN32A 0,07 / 0,13
15S20 10,723 212M15 EN32M 0,12 / 0,18
14NiCr14 15,752 341,533,109,314 12NC15 655M13 EN36A 0,10 / 0,16
16,723 16 ХБК17 835M15 EN39B 0,12 / 0,18
32CrMo12 байна 17,361 30 CD12 722M24 EN40B 0,20 / 0,28
CK50 11,206 1050 XC48H1 080M50 EN43A 0,45 / 0,55
X12CrS13 14,005 416 зэвэрдэггүй Z12CF13 416S21 EN56 0,09 / 0,15
X10CrNiS189 14,305 303 зэвэрдэггүй Z10CNF18.09 303S21 EN58
X5CrNiMo17133 14,436 316 зэвэрдэггүй Z6CND17.12 316S16 EN58J
Шошго: