Хэл сонгох:


Гулгадаг хаалганы тавиур ба бүлүүр

1-ийн үр дүнг 16-17 харуулж байна