Хэл сонгох:


Шатны шат ба шат

Ерөнхий барилга байгууламж, гүүр барих, усан онгоцны үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэлийн байгууламжид зориулсан олон түвшний шаттай шатны цамхаг зэрэг олон үйлдвэрүүдэд нэвтрэх, унахаас урьдчилан сэргийлэх зориулалттай HZPT тусгай шат, шат.