Хэл сонгох:


Хөнгөн цагаан цуврал өт араа багасгах хэрэгсэл

NMRW

NRW PCRW Дру

Каталог: HTML файл (1-р хэсэг; 2-р хэсэг;-р хэсэг 3  TIF файлд)  

Хорхойн араа багасгагч ба хувилбарын хослол

UDL + NMRW

UDT + NMRW UDL + PCRW

Каталог:  HTML файл   UDL + NMRW ; UDT + NMRW        UDL + PCRW

* Манай бүх бүтээгдэхүүнийг Motovario-ийн бүтээгдэхүүнүүдтэй сольж болно.


Inch Dimension Wear Gear Reducers

Metric Dimension Worm Gear Reducers

Бүх 5 үр дүнг харуулж байна